Stichting Stars Eindhoven is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve een ANBI verklaring verkregen.

Dit betekent dat giften van particulieren aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Stars Eindhoven melding van het volgende:

Doelstelling van de stichting

” Our heart is to introduce and connect people with the living, loving and powerful God!”

Wij willen graag zoeken naar nieuwe manieren van kerk zijn: Een kerk voor een nieuwe generatie; een kerk die zich uitstrekt naar mensen in nood; een kerk die naar buiten en niet naar binnen gericht is; een kerk die zich voortbeweegt in kleine groepen van 15 tot 20 personen. Deze groepen komen bij elkaar in huizen, cafés, openbare ruimtes e.d. Kerken die zich voortplanten en verbonden blijven als een eenheid door maandelijks met alle kleine groepen bij elkaar te komen om God te aanbidden. Wij zoeken naar praktische vormen om ons geloof samen met anderen te beleven.

Verslag van activiteiten in het afgelopen jaar

  • Wekelijkse groepsavonden in klein verband
  • Zondagse bijeenkomsten elke tweede zondag van de maand
  • Gebedsbijeenkomst, om de week
  • Vlak voor Pasen hebben we in het Gerarduspark te Eindhoven ‘The Passion’ live vanuit Amersfoort op een groot scherm getoond.

Begroting 2017

Beleidsplan 2017

Bestuurssamenstelling

Peter van Belen – Voorzitter

Ruud Roelofsen – Secretaris

Irene Varkevisser – Penningmeester

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werk.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Financiële verantwoording

Financiëel verslag 2015

Financiëel verslag 2016

Contactgegevens

Stichting Stars Eindhoven

Generaal Marshallweg 86

5623HD Eindhoven

info@starseindhoven.nl

 

Rekeningnummer:      NL17 ABNA 0420 8539 60

Kvk nummer:               17 184 331

RSIN/fiscaal nummer:            815 201 540