STARS BESTAAT UIT EEN GROEP MENSEN DIE MET ELKAAR OPTREKT ALS EENVOUDIGE KERK. WE WILLEN MENSEN HELPEN DOOR ANTWOORD TE GEVEN OP DE VRAAG WAT GELOVEN IN GOD NOU ECHT INHOUDT. IS HIJ DICHTBIJ OF VERAF? HEB JE JEZUS NODIG IN JE LEVEN en WAT BETEKENT DAT?

Wat we geloven?

De Schepping

God, de Vader, de Schepper van alles, schiep de mensheid om een relatie met Hem te hebben. De mensheid heeft er een zootje van gemaakt en is tegen God’s regel ingegaan (Genesis 3). Hierdoor is het niet mogelijk om een relatie met God te hebben. Onze zonde en God’s heiligheid gaan niet samen.

God’s Liefde

Omdat God zoveel liefde heeft voor de mens stuurde Hij zijn Zoon, Jezus Christus naar deze aarde en leefde een leven zonder zonde. Hij stierf vrijwillig aan een kruis om de prijs te betalen voor onze zonden en stond toen op uit de dood om ons de mogelijkheid te geven de relatie met God voor eeuwig te herstellen. Het enige wat we kunnen doen is geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is en Hem, zo goed als we kunnen, volgen in het voorbeeld dat Hij ons gegeven heeft.

Jezus

God de Zoon, Jezus Christus, is de enige tussenpersoon tussen God de Vader en de mensheid. We hebben naast hem niemand nodig om bij God de Vader te komen. Hij geeft Zijn Heilige Geest als gids voor persoonlijke groei aan iedereen die Zijn offer accepteert.

De Bijbel

Wij geloven dat de bijbel geïnspireerd is door God. Het bevat Zijn waarheid voor ons leven voor vandaag en morgen.

Hoe?

Stars staat niet op zichzelf maar bestaat uit een netwerk van eenvoudige kerken. Deze kerken delen dezelfde waarden over Gods missie in de wereld; verbondenheid met elkaar en een leven uit toewijding aan Jezus Christus.

De vorm van kerk zijn waarvoor wij gekozen hebben is gebaseerd op relaties. We hebben het verlangen om elkaar te dienen en lief te hebben, met elkaar te leren uit Gods Woord en uit te reiken naar een wereld in nood. Dit gebeurt hoofdzakelijk door te investeren in relaties en niet zozeer door diensten en programma’s die door speciale teams verzorgd worden. De leden van elke kerk komen wekelijks bij elkaar in de huizen. Twee keer per maand komen op Zondag alle eenvoudige kerken samen voor een bijeenkomst waaraan iedereen meehelpt.

Actueel

Het christendom is niet een moderne kunstmatige “georganiseerde godsdienst”, maar één die levend is, relatie georiënteerd en heeft historische wortels die voorbij het allereerste begin van de Bijbel teruggaan. Het is door God zelf geïnitieerd en wordt door God gedirigeerd tot het eind. Wij zijn in het Nieuwe Testament gedoken om te zien wat de eerste gemeente, die Jezus stichte, was en proberen om die waarden van de vroege gemeentevisie in de cultuur van vandaag te vertalen. Het kan vandaag heel anders lijken omdat wij niet in de cultuur van de eerste eeuw leven. Wij streven ernaar om onze waarden en Bijbels onderwijs te meten aan de waarden en het onderwijs in de Bijbel en dan vertaald naar de cultuur van nu.

Eenvoud

Een eenvoudige kerk bestaat uit mensen die door God zijn geroepen om als Zijn gezin wekelijks bij elkaar te komen met als doel Jezus Christus in alles te gehoorzamen.

Een eenvoudige kerk bestaat dus uit mensen die met elkaar Gods gezin vormen (toewijding aan elkaar), God liefhebben door Jezus te volgen (toewijding aan Jezus) en Zijn missie in de wereld voortzetten (toewijding naar de wereld). Een eenvoudige kerk is klein in aantal en kan op elke plek samenkomen. Om deze reden spreken we liever over eenvoudige kerken dan over huiskerken.

Eenvoud is een belangrijk kenmerk, de groepen functioneren als kerk zoals in de bijbel staat beschreven. Er is verbondenheid met elkaar, er wordt met elkaar geleerd uit de bijbel, er wordt met elkaar gebeden, God wordt geprezen, de maaltijd van Jezus wordt gevierd, er wordt gedoopt en er wordt voorzien in de noden van mensen. De invulling van elke wekelijkse bijeenkomst wordt eenvoudig gehouden.

Grow and Plant

Er is uiteraard niets nieuws aan deze vorm van kerk zijn. Niet alleen in de bijbel kwamen ze op deze manier samen, door de geschiedenis heen zijn er altijd christenen geweest die in de huizen samenkwamen. Kleine gemeenschappen volledig toegewijd aan Jezus die niet uit waren om steeds groter te groeien, maar elke keer nieuwe gemeenschappen startten. Ook Maarten Luther had deze gemeenschappen voor ogen en schreef er over, maar het waren de anabaptisten die het in de praktijk brachten. Rond 1525 hadden zij hun eerste samenkomst. De volgende twee eeuwen kwamen er allerlei vernieuwingsbewegingen zoals de piëtisten die netwerken van kleine kerken startten. Ook Zinzendorf met de Moravians ontmoetten elkaar hoofdzakelijk in de huizen en daarna in de 17e eeuw was het John Wesley die de methodisten beweging startte. De zogenaamde ‘class meetings’ waren het hart van de beweging. Het waren samenkomsten die in de huizen werden gehouden waarin mensen elkaar bemoedigden en opbouwden.


Onze medewerkers


 

 

00ab0ca75b-peter_website

Peter van Belen

Peter van Belen 06-29407930